1. Πώς γίνεται η αίτηση εγγραφής στο Δ.ΙΕΚ; Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. Η επιλογή των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. δύναται να
    διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες: α) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων, β) με την υποβολή αίτησης επιλογής στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν. https://diek.it.minedu.gov.gr/

Ο υποψήφιος της περ. β) για την εισαγωγή του σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. της επιλογής του μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις συνολικά, με σειρά προτεραιότητας. Η ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων της περ. β) εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, ανακοινώνονται οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι επιτυχόντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής τους προσκομίζοντας τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσοι υποψήφιοι δεν επελέγησαν στην πρώτη προτίμησή τους μπορούν κατά την εγγραφή τους να ζητήσουν βελτίωση, ώστε σε περίπτωση κενής θέσης, να μπορούν να φοιτήσουν σε ειδικότητα ή Ι.Ε.Κ. υψηλότερης προτίμησής τους, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχουν λάβει.

2. Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση και πότε; Όσοι είναι απόφοιτοι Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να έχει ΑΜΚΑ και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Η επόμενη περίοδος εγγραφών αναμένεται να είναι αρχές Σεπτεμβρίου 2022. 

3. Ποιες ειδικότητες έχουν λάβει έγκριση και θα λειτουργήσουν  στο Δ.ΙΕΚ Νίκαιας  το έτος κατάρτισης 2023-2024;

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer-Developer / Video Games)

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Ειδικός Αισθητικής & Τέχνης του Μακιγιάζ

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Βοηθός Εργοθεραπείας

Τεχνικός Οπτικοακουστικών Διατάξεων & Συστημάτων Ασφαλείας

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Με Πιλοτικό Πρόγραμμα)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer-Developer / Video Games)

Βοηθός Φαρμακείου

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Με Πιλοτικό Πρόγραμμα)

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

  1. Πού υπάρχουν πληροφορίες για τα μαθήματα, τους σκοπούς και τις προοπτικές κάθε ειδικότητας; Για κάθε ειδικότητα υπάρχει αναλυτικός οδηγός σπουδών που παρέχει πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών, τις οποίες θα πρέπει να μελετήσει ο ενδιαφερόμενος πριν κάνει αίτηση! Οι οδηγοί σπουδών υπάρχουν συγκεντρωτικά εδώ και εδώ
  2. Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων; Ο βαθμός τίτλου σπουδών, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (5 μόρια), η ιδιότητα του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (3 μόρια), η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. (3 μόρια).
  3. Πόσο είναι τα δίδακτρα στα Δ.ΙΕΚ; Η φοίτηση προσφέρεται δωρεάν
  4. Πότε ξεκινούν τα μαθήματα και τί ώρες θα γίνονται; Τα μαθήματα ξεκινούν αρχές Οκτώβρη, είναι απογευματινά, 20 ώρες την εβδομάδα, ώρα έναρξης 15:00 (το νωρίτερο), ώρα λήξης  21:55 (το αργότερο).
  5. Υπάρχουν απουσίες; Ναι. Κάθε καταρτιζόμενος/η μπορεί να απουσιάσει το 15% του συνόλου των απουσιών ανά μάθημα.
  6. Πόσο διαρκεί η φοίτηση4 εξάμηνα διαρκεί η θεωρητική-εργαστηριακή κατάρτιση με συνολική διάρκεια 1.200 διδακτικές ώρες και ένα εξάμηνο διαρκεί η Πρακτική Άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
  7. Γιατί να επιλέξει κάποιος το Δ.ΙΕΚ Νίκαιας; Διότι διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή (υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ, εργαστήριο ποδολογίας, αίθουσα προβολών), εύκολη πρόσβαση με τα ΜΜΜ (ακριβώς δίπλα στη στάση “Παιδική Στέγη” και κοντά στο σταθμό ΜΕΤΡΟ “Κορυδαλλός”), υψηλό επίπεδο εκπαιδευτών, μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις Πιστοποίησης επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ, άμεση και έγκυρη συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη των καταρτιζόμενων του ΙΕΚ μας.