Υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. 2024-2025

Από την Τρίτη, 09-07-2024, μέχρι και την Πέμπτη, 18-07-2024 και ώρα 24:00, οι υποψήφιες/-οι μπορούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εγγραφή στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ., χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/site/index.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για τις προσφερόμενες ειδικότητες και τις θέσεις και για τη διαδικασία υποβολής Π.Μ.Δ.

Θερινό ωράριο λειτουργίας 2024

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/07/2024 έως 31/08/2024 η Πειραματική ΣΑΕΚ Νίκαιας λειτουργεί με πρωινό ωράριο, με ώρες εξυπηρέτησης από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Από 01/08/2024 έως και 15/08/2024 η Πειραματική ΣΑΕΚ Νίκαιας θα παραμείνει κλειστή.

Μετεγγραφές – Αλλαγή Ειδικότητας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024Β

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: ενημερώνουμε τις/τους καταρτιζόμενες/-ους που επιθυμούν μετεγγραφή στην Πειραματική ΣΑΕΚ Νίκαιας ή από την Πειραματική ΣΑΕΚ Νίκαιας σε άλλη ΣΑΕΚ, δημόσια ή ιδιωτική, ότι δύνανται να την πραγματοποιήσουν με υποβολή αίτησης στη ΣΑΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως και την 10η Ιουλίου 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στη ΣΑΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί.
Η Διεύθυνση της ΣΑΕΚ υποδοχής εγκρίνει ή απορρίπτει τη μετεγγραφή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σημειώνουμε ότι

α. στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, οι καταρτιζόμενες/-οι συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη ΣΑΕΚ που είναι εγγεγραμμένες/-οι.

β. μετεγγραφές στο Α’ Εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

γ. ανακλήσεις μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενη/-ο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή η/ο καταρτιζόμενη/-ος υποβάλλει αίτηση από την 1η έως και την 10η Ιουλίου 2024.

Διαβάστε σχετικά το άρθρο 8 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΣΑΕΚ:

Κέντρο Επιμόρφωσης και δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ: 200 δωρεάν θέσεις

Ενημερώνουμε τις/τους καταρτιζόμενες/-ους της Πειραματικής ΣΑΕΚ Νίκαιας σχετικά με το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ, το οποίο προσφέρει διακόσιες (200) ΔΩΡΕΑΝ θέσεις για επιμόρφωση σε απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και σπουδαστές Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους.

Τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης εστιάζουν στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την οργάνωση και διοίκηση μιας νέας επιχείρησης.

Για πληροφορίες για τη διαδικασία παρακαλούμε ενημερωθείτε από την παρακάτω πρόσκληση:

Ειδικότητες Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή καταρτιζομένων στις Δημόσιες ΣΑΕΚ

Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2024-2025 ότι μπορούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Για την Πειραματική ΣΑΕΚ Νίκαιας προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι καταρτιζομένων σε κάθε μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Ειδικός Αισθητικής & Τέχνης του Μακιγιάζ
  2. Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
  3. Βοηθός Φαρμακείου
  4. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (με πιλοτικό πρόγραμμα)
  5. Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (πειραματική)
  6. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
  7. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
  8. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία
  9. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Στεγαστικό Επίδομα καταρτιζομένων ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έτους 2022-2023

Ενημερώνουμε τις/τους δικαιούχους ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το εκπ/κό έτος 2022-2023 υποβάλλονται από 20/06/2024 έως και 05/07/2024 στην ειδική εφαρμογή .

Για τη διαδικασία παρακαλούμε ενημερωθείτε από τη συνημμένη εγκύκλιο.

Λειτουργία Πειραματικής ΣΑΕΚ Νίκαιας ενόψει εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 07/06/2024, και τη Δευτέρα, 10/06/2024, η Πειραματική ΣΑΕΚ Νίκαιας θα παραμείνει κλειστή λόγω εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ/-ΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΑΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ – 2024Α

Σας ενημερώνουμε ότι από το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο 2024Α, βάσει του άρθρ.26 του Ν. 5029/2023 (επισυνάπτεται) και της υπ’ αριθμ. 30694/Κ7/26-03-2024 Υ.Α. (επισυνάπτεται)  οι εκπαιδεύτριες και οι εκπαιδευτές των Δημοσίων ΣΑΕΚ καλούνται να υποβάλουν ένα μήνα πριν τη λήξη εκάστου εξαμήνου έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους.
Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδεύτριες και οι εκπαιδευτές της Πειραματικής ΣΑΕΚ Νίκαιας καλούνται έως και την Παρασκευή, 31/05/2024, να συντάξουν και να αποστείλουν την έκθεση αυτοαξιολόγησής τους για το Εαρινό Εξάμηνο 2024Α συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα:

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα εξής:

1.Η υποβολή της έκθεσης αυτοαξιολόγησης είναι υποχρεωτική. 

2. Στο πεδίο “Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου” να αναγράψετε τη διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΣΑΕΚ και χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική σας επικοινωνία με τη Πειρ. ΣΑΕΚ Νίκαιας.

3. Για να υποβάλετε τη φόρμα της αυτοαξιολόγησής σας θα πρέπει στο πεδίο “Κωδικός” να συμπληρώσετε τον κωδικό που έχετε λάβει από τη Γραμματεία της ΣΑΕΚ.

4. Αν θέλετε αντίγραφο της έκθεσής σας ενεργοποιήστε την επιλογή “Να μου αποσταλεί ένα αντίγραφο των απαντήσεών μου” στο τέλος της φόρμας. 

5. Οι φόρμες αποθηκεύουν αυτόματα τις απαντήσεις σας, οπότε πριν την οριστική υποβολή μπορείτε να προβείτε σε όσες αλλαγές κρίνετε απαραίτητες.

6. Μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε το εξής μήνυμα: “Η έκθεση αυτοαξιολόγησής σας για το Εαρινό Εξάμηνο 2024Α έχει υποβληθεί επιτυχώς και θα πρωτοκολληθεί. Ευχαριστούμε“.

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 30694/Κ7/26-03-2024 Υ.Α. (επισυνάπτεται) και το άρθρο 26 του Ν. 5029/2023 (επισυνάπτεται) μπορούν να σας βοηθήσουν να δομήσετε την έκθεσή σας, καθώς αναφέρουν τα κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται η (αυτο)αξιολόγησή σας.

Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση – Παράταση της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» / MIS 5131399

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ανακοίνωση παρακάτω για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης της πρακτικής σας άσκησης. Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε και από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2024Α

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων των μελών του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., αναρτάται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2024Α (01.03.2024 – 30.06.2024).