Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση – Παράταση της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» / MIS 5131399

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ανακοίνωση παρακάτω για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης της πρακτικής σας άσκησης. Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε και από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος.