Χρήσιμες πληροφορίες ενόψει έκδοσης αποτελεσμάτων και οριστικοποίησης εγγραφών

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έληξε! Όσοι ολοκλήρωσαν τη συμπλήρωση της αίτησής τους, μπορούν να κάνουν Είσοδο στο σύστημα (https://diek.it.minedu.gov.gr/) και να εξάγουν σε αρχείο PDF την αίτησή τους με αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και επιλέγονται οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ σύμφωνα με τα μόρια τους, τις προτιμήσεις-επιλογές τους και το πλήθος των τμημάτων που θα αποφασισθεί να λειτουργήσουν ανά ΙΕΚ και ειδικότητα.
Για να μάθετε αν είστε επιτυχών/ούσα;
Στην ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων (https://diek.it.minedu.gov.gr) θα βγει ανακοίνωση όταν είναι έτοιμα τα αποτελέσματα. Για να μάθει κάποιος αιτών/ούσα το αποτέλεσμα της αίτησής του, θα πρέπει να κάνει Είσοδο στο σύστημα, με το ίδιο e-mail με το οποίο υπέβαλε αίτηση. Όταν κάνει είσοδο, το σύστημα θα του εμφανίσει το αποτέλεσμα. Επιπλέον, η γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Νίκαιας θα ενημερώσει τηλεφωνικά όλους τους επιτυχόντες!
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθει για έλεγχο των δικαιολογητικών και ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί.
Μετά το τέλος αυτής της «πρώτης φάσης» εγγραφών, θα γίνει ΝΕΑ επιλογή για την κάλυψη των κενών θέσεων που τυχόν έχουν προκύψει (από επιτυχόντες που δεν προσήλθαν για εγγραφή, επιτυχόντες με ελλιπή δικαιολογητικά κλπ). Η επιλογή αυτή βασίζεται στους
επιλαχόντες της αρχικής επιλογής σύμφωνα με τα μόρια τους, τις προτιμήσεις-επιλογές τους και το πλήθος των κενών θέσεων ανά τμήμα που έχουν μείνει μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών.
Στην ίδια ιστοσελίδα θα βγει ΝΕΑ ανακοίνωση και με τον ίδιο τρόπο, όπως στην πρώτη φάση, θα μπορεί να δει το αποτέλεσμα της «δεύτερης φάσης».
Οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ θα κληθούν για εγγραφή εντός καθορισμένης προθεσμίας.