Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ

Ανακοινώνεται ότι από σήμερα 07/04/2020 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30/04/2020, μπορείτε να αποστέλλετε τον φάκελο των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ,

ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: protocol@eoppep.gr

Διαβάστε εδώ το άρθρο αναλυτικά