ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΚ;

Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση κατά τις περιόδους των μετεγγραφών (α. για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β. για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.)

Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

ΕΞΑΜΗΝΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΑ Δ΄

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (MARKETING) Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΙΕΚ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΚ;

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες

Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.

Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (B.E.K.) που κατέχουν.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατατάσσεται σε εξάμηνο που δεν λειτουργεί την τρέχουσα περίοδο κατάρτισης, διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής στο εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάχθηκε.

Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΚ;

Τι ισχύει για τις Μετεγγραφές με βάση το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ;

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Πριν υποβάλει την αίτηση μετεγγραφής στο ΙΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει ο καταρτιζόμενος οφείλει να αιτηθεί από το ΙΕΚ προέλευσης αντίγραφο του ατομικού του φακέλου και ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.

Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. υποδοχής οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μετεγγραφή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Οι αιτήσεις μετεγγραφής καταχωρίζονται από το Ι.Ε.Κ. υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης, ελέγχονται και ολοκληρώνονται από το Τμήμα Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει τη φοίτησή του στο Ι.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.

Μετεγγραφές στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID – 19 H’ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ;

Τί ισχύει σε περίπτωση κρούσματος COVID – 19 ή στενών επαφών σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΔΥ;

Β. Γενικός Πληθυσμός

Β.1. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars- Cov-2 – Απομόνωση:

Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα μηδέν (0) και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.

Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρι πλήρους υποχώρησης του πυρετού.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N-95 ή ΚΝ-95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της απομόνωσης.

Β.2. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα:

Β.2.α. Για άτομα εμβολιασμένα και με ενισχυτική δόση ή άτομα εμβολιασμένα με δύο δόσεις τους τελευταίους έξι (6) μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους δύο μήνες:

Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N-95 ή ΚΝ-95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή RAPID ANTIGEN TEST) την πέμπτη (5η) ημέρα από την έκθεση.

Β.2.β. Για άτομα εμβολιασμένα με δύο δόσεις πάνω από έξι (6) μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από δύο (2) μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστους:

Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.

Την πέμπτη ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή RAPID ANTIGEN TEST).

Μετά την πέμπτη (5η) ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N-95 ή ΚΝ-95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας Β.2. (Καραντίνα) μεταπίπτουν στην κατηγορία Β.1. (Απομόνωση) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.

Αναφορικά με τη χρήση μάσκας, τα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες εφιστούν την προσοχή στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή αυτής.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΟΣΗΣΗΣ

Νέα μέτρα – Τί ισχύει για τα Πιστοποιητικά Νόσησης;

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) με PCR εντός δεκατεσσάρων ημερών μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους με θετικό rapid test.

Τα πιστοποιητικά νόσησης έχουν ισχύ έως και ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων:

  1. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 05-07-2021 έως και τις 31-10-2021 είτε με PCR είτε με RAPID TEST παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν τις 31-01-2022.
  2. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και τις 4 Δεκεμβρίου του 2021 είτε με PCR είτε με RAPID TEST διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ;

FILE PHOTO: A woman holds a small bottle labeled with a “Coronavirus COVID-19 Vaccine” sticker and a medical syringe in this illustration taken October 30, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό τους για κορωνοϊό COVID – 19 και

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό τους για κορωνοϊό COVID – 19 με μία (1) δόσης εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID – 19.

Ειδικώς για όσους έχουν συμπληρώσει τα εξήντα (60) έτη και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης (2ης) δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική/τρίτη δόση.

Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού διακόπτεται για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία θετικής διάγνωσης και ενεργοποιείται εκ νέου την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα αυτής.