ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 με αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.-Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Ι.Ε.Κ.,  ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία αφορά σε μαθήματα  του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2023Α.

Η δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά  εντός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, από την  Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 10  Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00, στην επιλογή “Δήλωση Μαθημάτων”στο μενού.

Πίνακα με τις ειδικότητες και τα μαθήματα ανά Ι.Ε.Κ. για το εαρινό εξάμηνο 2023Α μπορείτε να δείτε εδώ.

Παρακαλείσθε να συμβουλεύεσθε τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων σχετικά με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών πριν τη δήλωση των μαθημάτων. Δηλώσεις μαθημάτων μη σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα προσοντολόγια των εκπαιδευτών των οδηγών σπουδών των ειδικοτήτων δεν λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση διδακτικού έργου από τα Ι.Ε.Κ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α

Ενόψει της έναρξης δήλωσης μαθημάτων την ερχόμενη εβδομάδα από τις εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές, μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ, αναρτούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Εξαμήνου 2023Α.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος των ΔΙΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το έτος κατάρτισης 2021-2022 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από την Τετάρτη, 01/02/2023, έως και την Τρίτη 14/02/2023 στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr/.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησης διαβάστε προσεκτικά παρακάτω τη σχετική εγκύκλιο, τις συχνές ερωτήσεις και το εγχειρίδιο χρήσης, που μπορείτε να τα δείτε και στην παραπάνω εφαρμογή μαζί με τη σχετική νομοθεσία εδώ.

Αν κατά την υποβολή της αίτησης παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΙΕΚ.