Αποτελέσματα επιλογής και εγγραφές επιτυχόντων Β΄ Φάσης

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν στην πλατφόρμα επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα αποτελέσματα επιλογής επιτυχόντων Β΄ Φάσης στα ΔΙΕΚ.  Οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β΄ Φάσης γίνονται από Παρασκευή29-9-2023μέχρι και την Τετάρτη, 04-10-2023

Οι εγγραφές των επιτυχόντων μπορούν να γίνουν:

  • είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 4-10-2023, στις 15:00
  • είτε διά ζώσης ή αποστολή δικαιολογητικών με email στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι την Τετάρτη, 4-10-2023, στις 20:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι επιτυχόντες κατά την Α΄ φάση είχατε κάνει αίτημα βελτίωσης, είτε αυτό ικανοποιήθηκε είτε όχι κατά τη Β’ φάση, δε χρειάζεται να κάνετε καμία άλλη ενέργεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Β’ φάσης.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023Β

Αγαπητές/-οί εκπαιδευόμενες/-οι,

σας ενημερώνουμε ότι για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ενημερωθείτε από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας και με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του ΙΕΚ.

Παράταση εγγραφών επιτυχόντων Α΄ Φάσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων Α΄ φάσης συνεχίζονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 15:00 και διά ζώσης στα Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 20:00

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023Β

Για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. στο σύστημα επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων μπορούν να γίνουν

  • είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας μέχρι την Δευτέρα 25-09-2023 στις 15:00
  • είτε διά ζώσης ή με αποστολή δικαιολογητικών με email στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι την Δευτέρα 25-09-2023 στις 20:00

Όπως και στο παράλληλο μηχανογραφικό, έτσι και στην Α φάση δίνεται στους επιτυχόντες η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής, δηλαδή εγγραφή χωρίς τη μεσολάβηση του Ι.Ε.Κ., εφόσον δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε όσους επιτυχόντες απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικού, η εγγραφή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω του ΙΕΚ είτε διά ζώσης είτε με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών κατόπιν συνεννόησης με το Ι.Ε.Κ. επιτυχίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε βελτίωση όσοι είστε επιτυχόντες σε μεταγενέστερη της 1ης προτίμησής σας, προκειμένου να διεκδικήσετε μια κενή θέση σε καλύτερη προτίμηση. Αυτό είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί από εσάς στο Πληροφοριακό Σύστημα ή αν αποστείλετε τα δικαιολογητικά σας με email στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου της αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Α’ φάσης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του μέχρι και την Τρίτη 12.09.2023 στις 15.00 η ώρα.