ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ/-ΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΑΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ – 2024Α

Σας ενημερώνουμε ότι από το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο 2024Α, βάσει του άρθρ.26 του Ν. 5029/2023 (επισυνάπτεται) και της υπ’ αριθμ. 30694/Κ7/26-03-2024 Υ.Α. (επισυνάπτεται)  οι εκπαιδεύτριες και οι εκπαιδευτές των Δημοσίων ΣΑΕΚ καλούνται να υποβάλουν ένα μήνα πριν τη λήξη εκάστου εξαμήνου έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους.
Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδεύτριες και οι εκπαιδευτές της Πειραματικής ΣΑΕΚ Νίκαιας καλούνται έως και την Παρασκευή, 31/05/2024, να συντάξουν και να αποστείλουν την έκθεση αυτοαξιολόγησής τους για το Εαρινό Εξάμηνο 2024Α συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα:

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα εξής:

1.Η υποβολή της έκθεσης αυτοαξιολόγησης είναι υποχρεωτική. 

2. Στο πεδίο “Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου” να αναγράψετε τη διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΣΑΕΚ και χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική σας επικοινωνία με τη Πειρ. ΣΑΕΚ Νίκαιας.

3. Για να υποβάλετε τη φόρμα της αυτοαξιολόγησής σας θα πρέπει στο πεδίο “Κωδικός” να συμπληρώσετε τον κωδικό που έχετε λάβει από τη Γραμματεία της ΣΑΕΚ.

4. Αν θέλετε αντίγραφο της έκθεσής σας ενεργοποιήστε την επιλογή “Να μου αποσταλεί ένα αντίγραφο των απαντήσεών μου” στο τέλος της φόρμας. 

5. Οι φόρμες αποθηκεύουν αυτόματα τις απαντήσεις σας, οπότε πριν την οριστική υποβολή μπορείτε να προβείτε σε όσες αλλαγές κρίνετε απαραίτητες.

6. Μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε το εξής μήνυμα: “Η έκθεση αυτοαξιολόγησής σας για το Εαρινό Εξάμηνο 2024Α έχει υποβληθεί επιτυχώς και θα πρωτοκολληθεί. Ευχαριστούμε“.

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 30694/Κ7/26-03-2024 Υ.Α. (επισυνάπτεται) και το άρθρο 26 του Ν. 5029/2023 (επισυνάπτεται) μπορούν να σας βοηθήσουν να δομήσετε την έκθεσή σας, καθώς αναφέρουν τα κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται η (αυτο)αξιολόγησή σας.