ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ανακοινώνουμε την έναρξη των Ειδικών Προγραμμάτων Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης και Εργασιακής Εμπειρίας (βλ. πρώτη ανακοίνωση εδώ).

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρακαλούμε ενημερωθείτε από το παρακάτω αρχείο: