2024Α – “Στέλεχος Δημοσίων και Επικοινωνίας” Δ’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 οι εκπαιδευόμενες/-οι της ειδικότητας “Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας”, στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος “Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα” Δ’ Εξαμήνου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να παρακολουθήσουν το μάθημα Ιδεολογία και ΜΜΕ και δη τη διάλεξη Ηγεμονία και κουλτούρα, το οποίο διδάσκει ο εκπαιδευτής του μαθήματος, κύριος Μιχαήλ Ταστσόγλου.

Το συγκεκριμένο μάθημα χωριζόταν σε δύο ενότητες. Η πρώτη αφορούσε την ανάλυση της ηγεμονίας ως κομβικής έννοιας των κοινωνικών επιστημών και ως υπέρτατου στόχου της πολιτικής επικοινωνίας. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε τη σχέση ιδεολογίας και κουλτούρας και πώς τα πολιτιστικά προϊόντα μπορούν να συνεισφέρουν στην κατασκευή της συναίνεσης γύρω από τον ηγεμόνα.

Οι εκπαιδευόμενες/-οι επέδειξαν εξαιρετική πειθαρχία και συμμετείχαν στο σύνολο του μαθήματος.

Οι εκπαιδευόμενες/-οι βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το μάθημα, αν και ήταν αρκετά δύσκολο. Ανταποκρίθηκαν δε στο ακαδημαϊκό πλαίσιο του μαθήματος, αλλά και τα ζητούμενα των εκπαιδευτικών τεχνικών, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα περί της επίσκεψης συζητήθηκαν εκτενώς σε ένα από τα επόμενα της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθήματα.