2024Α – “Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας” Δ’ Εξαμήνου – συμμετοχή στο συνέδριο Jour-You

Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024, οι εκπαιδευόμενες και οι εκπαιδευόμενοι, στο πλαίσιο του μαθήματος “Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα” Δ’ Εξαμήνου, παρακολούθησαν το τελευταίο συνέδριο του προγράμματος Erasmus+ JOUR-YOU, το οποίο σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα παραπληροφόρησης και αντιμετώπισης των παραποιημένων ειδήσεων.

Στο συνέδριο μετείχαν επιστήμονες και εκπαιδευόμενες/-οι από την Αίγυπτο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιορδανία, την Ιταλία και την Τυνησία. Έτσι, οι εκπαιδευόμενες/-οι της ειδικότητας μπόρεσαν να εξασκήσουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες, αλλά και να δουν πώς διοργανώνεται ένα συνέδριο διεθνούς προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενες/-οι επέδειξαν εξαιρετική πειθαρχία. Βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το συνέδριο, αν και περίμεναν να αποκομίσουν περισσότερα στο επίπεδο των hardskills της επικοινωνίας. Ωστόσο, τους άρεσε πολύ η επικοινωνία με άτομα από ξένες χώρες, ενώ ξεχώρισαν μία ομιλία της ιορδανικής ομάδας για την Παλαιστίνη. Όλες/-οι οι παρούσες/-όντες εκπαιδευόμενοι/ες παρακολούθησαν το συνέδριο μέχρι τη λήξη του. Τα περί της συμμετοχής στο συνέδριο αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης σε ένα από τα επόμενα μαθήματα.