Χρήσιμες πληροφορίες για υποψήφιους καταρτιζόμενους

Πολύ σημαντικό γεγονός για ένα/μια (ενήλικο/-η) απόφοιτο/-η Λυκείου, όταν θελήσει να ασχοληθεί με την επιλογή μιας ειδικότητας ΙΕΚ, θεωρείται η ενημέρωσή του/της για την “καλύτερη” επιλογή μιας ειδικότητας που του/της “κινεί πολύ το ενδιαφέρον”. Σίγουρα και πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν στην επιλογή αυτή ρόλο, αλλά το ΙΕΚ Νίκαιας θεωρεί ότι η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ενός ατόμου για την/τις επιλογή/-ες Ειδικότητας (την οποία/-ες κάποια στιγμή θα ζητήσει με την ΑΙΤΗΣΗ του/της για κάποιο Δημόσιο ΙΕΚ), είναι το ΠΡΩΤΟ βήμα.
Το ΙΕΚ Νίκαιας συμβουλεύει τους υποψηφίους ενδιαφερόμενους αποφοίτους Λυκείου, να ενημερωθούν μέσω των επιλογών….
Επαγγέλματα και Επίπεδα εκπαίδευσης
Προγράμματα Κατάρτισης Ειδικοτήτων ΙΕΚ
Επιπλέον, εφ’ όσον επιλέξουν Ειδικότητα /-ες που ενδιαφέρονται,
καλό θα ήταν να ενημερωθούν για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ της Ειδικότητας 
(που περιλαμβάνει και μια ένδειξη της κατάστασης απασχόλησης),
Στόχος της πιο πάνω προτεινόμενης ενημέρωσης είναι ο υποψήφιος σπουδαστής:

  • Να κάνει την πιο επιτυχημένη επιλογή Ειδικότητας για το άτομό του με βάση τα κίνητρά του/της.
  • Να αναζητήσει την Ειδικότητα αυτή στην λίστα Ειδικοτήτων των Δημοσίων ΙΕΚ, και να κάνει την Ηλεκτρ. Αίτηση για την Ειδικότητα που έχει αποφασίσει.
  • Να φοιτήσει με ενδιαφέρον στα Εξάμηνα Φοίτησης.
  • Όταν αποφοιτήσει, να συμμετάσχει γρήγορα και με αξιώσεις στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.
  • Να αναζητήσει με πεποίθηση, εργασιακό περιβάλλον συναφές/ παραπλήσιο της Ειδικότητας του !
Επιπλέον διαβάστε:
1) Συμβουλές του ΕΟΠΠΕΠ:  Δεν πέτυχα στις Πανελλαδικές. Τι κάνω;
2) Γνώρισε τον Εαυτό σου! Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.