Χρήσιμα έντυπα

Ως συνεργάτες μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πιο κάτω έντυπα θεμάτων εξετάσεων Προόδου ή Τελ. Εξετάσεων, έτσι ώστε να ετοιμάζετε ηλεκτρονικά τις σχετικές υποχρεώσεις σας.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε:

  1. τα θέματα ΠΡΟΟΔΟΥ να οργανώνονται σε ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ (Α, Β) οπωσδήποτε.
  2. τα θέματα ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ να οργανώνονται σε ΜΙΑ ενιαία ΟΜΑΔΑ (ΜΟΝΟ).