Γενικά για το ΙΕΚ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ

Τι είναι τα ΙΕΚ;

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K) Δημόσια και Ιδιωτικά, εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχος τους είναι να παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων. Παράλληλα, στους καταρτιζόμενους παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων, σχετικών με τις αποκτηθείσες γνώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ομαλή και εύρυθμη προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ;

Για τις διάφορες ειδικότητες των ΙΕΚ, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι:

 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)
 • ΣΕΚ
 • ΙΕΚ
 • Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ.

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών στα ΙΕΚ;

 • Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχει διάρκεια 5 εξάμηνα:
 • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (1200 ώρες)
 • 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας (960 ώρες)*
  *μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια του 3ου και του 4ου εξάμηνου.

Στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ;

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν -υποχρεωτικά- θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζόμενων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Νόμος 4283/10-9-2014 (ΦΕΚ 189Α’), άρθρο 12 παράγραφος 1 εδάφιο στ).

Τι τίτλο σπουδών αποκτούν οι καταρτιζόμενοι μετά τη φοίτηση στα ΙΕΚ;

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5
 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ειδικότητας έπειτα από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και αφού έχετε αποκτήσει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε να συμμετέχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ.
Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι ΙΕΚ;

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μπορείτε να βρείτε εδώ. Επίσης από τα Επαγγελματικά Περιγράμματαμπορείτε να λάβετε συμπληρωματική πληροφόρηση, αφού για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με τα ΙΕΚ και τη λειτουργία τους, θα βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.gsae.edu.gr/el/

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης