Διοικητικό προσωπικό

Διευθύντρια

Φλαμπούρη Φραντζέσκα

Υποδιευθυντές

Στυλιανάκη Ιωάννα-Ολυμπία ΠΕ 80