ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 01-07-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 31-08-2021

Σας ενημερώνουμε ότι  τα Δημόσια ΙΕΚ  από αύριο, Πέμπτη  01/07/2021 έως και την Τρίτη 31/08/2021,  θα λειτουργούν σε πρωινό ωράριο, σύμφωνα με την επίσημη οδηγία της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν.

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού θα είναι από 10.00  έως 14.00

Επίσης, τα Δημόσια ΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από 01/08/2021 έως και 15/08/2021.

Από τη Γραμματεία

Διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ Κ5/65965/7-6-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. που αφορά την εκκίνηση της πρακτικής των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σας γνωρίζουμε, ότι δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β? 1807/2014 όπως ισχύει), η πρακτική άσκηση δύναται να εκκινήσει πριν την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου εφόσον αυτό ορίζεται από τους οδηγούς κατάρτισης που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
Σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «?Η περίοδος της πρακτικής?πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης?».
Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020) , ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».