Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση – Παράταση της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» / MIS 5131399

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ανακοίνωση παρακάτω για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης της πρακτικής σας άσκησης. Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε και από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2024Α

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων των μελών του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., αναρτάται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2024Α (01.03.2024 – 30.06.2024).