2023Β – “Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου” Γ’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ε.Δ.Ο.Κ.

Την Παρασκευή 08/12/2023 στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνικές Επικοινωνίας στη Λήψη Επείγουσας Κλήσης» της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», Γ’ Εξαμήνου του Πειραματικού Δ.Ι.Ε.Κ. Νίκαιας, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη, συνοδεία των εκπαιδευτών κκ Αναστάσιο Ψυλλάκη και Αριστείδη Τζίμα, στις εγκαταστάσεις της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ.) (Σήστου 7 & Παρασκευοπούλου, Νίκαια).

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των καταρτιζόμενων από στελέχη του ανωτέρω Φορέα για ζητήματα που σχετίζονται τόσο με τον ρόλο της επικοινωνίας στο πεδίο της διάσωσηςκαι η εξοικείωση με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό και τις δράσεις της Ε.Δ.Ο.Κ.

Κατά την επίσκεψη μας στις εγκαταστάσεις οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δομή, τη λειτουργία και τις δράσεις της Ε.Δ.Ο.Κ.. Η κα Λογοθέτη, που είναι μέλος του συλλόγου, μας ενημέρωσε για τους τρόπους επικοινωνίας στο πεδίο που χρησιμοποιεί η ομάδα και μας παρουσίασε τεχνικές διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον σχετικό εξοπλισμό που αξιοποιείται από την Ε.Δ.Ο.Κ. στο πεδίο της διάσωσης.

2023Β – “Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου” Γ’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ε.Ο.Δ.Α.

Την Παρασκευή 10/11/2023 στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνικές Επικοινωνίας στη Λήψη Επείγουσας Κλήσης» της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Γ’ Εξαμήνου του Πειραματικού Δ.Ι.Ε.Κ. Νίκαιας πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη, συνοδεία των εκπαιδευτών κκ Αναστάσιο Ψυλλάκη και Αριστείδη Τζίμα, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής (Ε.Ο.Δ.Α.) (Δημοκρατίας 59, Παλαιό Φάληρο).

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των καταρτιζόμενων από στελέχη του ανωτέρω Φορέα σε ζητήματα που σχετίζονται τόσο με τον ρόλο της επικοινωνίας στο πεδίο της διάσωσηςκαι η εξοικείωση με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, όσο και γενικότερα για το ρόλο του διασώστη και τις δράσεις της Ε.Ο.Δ.Α.

Κατά την επίσκεψη μας στις εγκαταστάσεις οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δομή, τη λειτουργία και τις δράσεις της Ε.Ο.Δ.Α. όπως επίσης και για τα πεδία συνεργασίας που αυτή αναπτύσσει. Μέλη του συλλόγου μας ξενάγησαν στο κέντρο επιχειρήσεων και έγινε ενημέρωση για το πλαίσιο επικοινωνίας και τον σχετικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για το σκοπό της. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον σχετικό εξοπλισμό που αξιοποιείται από την Ε.Ο.Δ.Α. στο πεδίο της διάσωσης.

2023Β – “Βοηθός Φαρμακείου” Γ’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΠΑΔΑ

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, σε δύο ομάδες, έγινε επίσκεψη των καταρτιζομένων στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΠΑΔΑ υπό την επίβλεψη της εκπαιδεύτριας Θ. Φιλιππακοπούλου. Εκεί τους δόθηκε η ευκαιρία να ασκηθούν στη χρήση του φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης διαλυμάτων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, όργανο το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στο εργαστήριο του Πειραματικού ΙΕΚ Νίκαιας.

Συγκεκριμένα:

 • Ταυτοποίησαν διάφορα σκευάσματα (εμπορικά δισκία σιδήρου, ακετυλοσαλικυλικού οξέος, παρακεταμόλης, ιβουπροφαίνης) εκθέτοντας διαλύματά τους σε ακτινοβολία UV-Vis, σε μήκη κύματος 185- 1100 nm και αναγνωρίζοντας τις χαρακτηριστικές κορυφές τους.
 • Κατασκευάστηκαν καμπύλες αναφοράς και προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις διαλυμάτων που προήλθαν από λειοτρίβηση και επεξεργασία των δισκίων των ανωτέρων σκευασμάτων. Έγινε αναγωγή των αποτελεσμάτων σε τιμές περιεκτικότητας των δραστικών ουσιών ανά δισκίο. Τέλος έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις αναγραφόμενες τιμές περιεκτικότητας στις συσκευασίες των σκευασμάτων.

2023Β – “Βοηθός Φαρμακείου” Α’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΠΑΔΑ

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, σε δύο ομάδες, έγινε επίσκεψη των καταρτιζομένων στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΠΑΔΑ υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτριών Θ. Φιλιππακοπούλου και Ε. Γρηγοριάδου. Εκεί τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν τη λειτουργία αρκετών εργαστηριακών συσκευών, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο εργαστήριο του Πειραματικού ΙΕΚ Νίκαιας.

Συγκεκριμένα:

 • Είδαν σε λειτουργία στήλη απιονισμού νερού, τους εξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της και οι ιδιότητές της και την χρησιμοποίησαν για την παραγωγή απιονισμένου νερού, το οποίο μετέφεραν για χρήση στο Εργαστήριο του Π. ΙΕΚ Νίκαιας.
 • Περιεργάστηκαν ηλεκτρονική συσκευή φυγοκέντρησης, τους εξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της και την χρησιμοποίησαν σε διάφορες στροφές λειτουργίας, για να διαχωρίσουν αιωρήματα λάσπης και κιμωλίας.
 • Συναρμολόγησαν συσκευή διήθησης κενού, τους εξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της υδραντλίας κενού καθώς και της ηλεκτρικής αντλίας κενού.
 • Συναρμολόγησαν και έθεσαν σε λειτουργία διάταξη βρασμού με κάθετο ψυκτήρα και επαναρροή του υγρού.
 • Χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό πεχάμετρο, πήραν μετρήσεις pH σε διάφορα υγρά και χρησιμοποίησαν ρυθμιστικά διαλύματα.
 • Χρησιμοποίησαν συσκευή ανάδευσης vortex και τους εξηγήθηκε η λειτουργία της.
 • Χρησιμοποίησαν συσκευή ομογενοποίησης γαλακτωμάτων, τους εξηγήθηκε η λειτουργία της και χρησιμοποιήθηκε για ανάμιξη νερού και ελαίου με προσθήκη γαλακτωματοποιητή. Τέλος παρασκευάστηκε με τη βοήθειά του καλλυντικής κρέμα πολύ καλής ποιότητας.
 • Τους εξηγήθηκε η λειτουργία του λουτρού υπερήχων και το χρησιμοποίησαν για διασπορά υλικών.
 • Είδαν ντουλάπα φύλαξης αντιδραστηρίων με σύστημα αναρρόφησης ατμών καθώς και διάταξη απαγωγού.
 • Χρησιμοποίησαν συσκευές μαγνητικής ανάδευσης και θέρμανσης, ξηραντήρες, πυριαντήριο και διάταξη απλής διήθησης. Τους εξηγήθηκε η λειτουργία τους.
 • Έθεσαν σε λειτουργία σφαιρόμυλο ανάμιξης υλικών.
 • Έθεσαν σε λειτουργία συσκευή δονούμενων κόσκινων σε κατακόρυφη διάταξη και πραγματοποίησαν κοκκομετρική ανάλυση δειγμάτων χώματος.
 • Ζύγισαν διάφορα αντιδραστήρια με αναλυτικό ζυγό 4 δεκαδικών ψηφίων.
 • Χρησιμοποίησαν αυτόματες πιπέτες για μεταφορά υγρών δειγμάτων.

2023Β – “Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας” Γ’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες στα πλαίσια του μαθήματος Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (Γ’ εξαμήνου) πραγματοποίησαν επίσκεψη στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να παρακολουθήσουν το μάθημα Βασικές Έννοιες της Επικοινωνίας, το οποίο διδάσκει ο Δρ. Θοδωρής Δεληγιάννης, υπό την επιστημονική υπευθυνότητα του κου Πέτρου Ζούνη.

Το συγκεκριμένο μάθημα χωριζόταν σε δύο ενότητες. Η πρώτη αφορούσε την ανάλυση της εικόνας στο σύγχρονο πολιτισμό. Δόθηκε βάση σε έννοιες όπως η γραμματική του μέσου, η τυπογραφία και η εξέλιξη της επικοινωνίας. Η δεύτερη ενότητα είχε στο επίκεντρό της θέματα της επικαιρότητας, την ιδεολογία του καταναλωτισμού και το πώς επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών.

Οι εκπαιδευόμενοι/-ες επέδειξαν εξαιρετική πειθαρχία και βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το μάθημα και ανταποκρίθηκαν στο ακαδημαϊκό πλαίσιο του μαθήματος αρκετά καλά. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη διάλεξη και τα γνωστικά αντικείμενα που τέθηκαν επί τάπητος.

2023Β – “Βοηθός Φυσικοθεραπευτή” Α’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Ανατομίας

Την Πέμπτη 22/11/2023, πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του Α’ εξαμήνου στην ειδικότητα του Βοηθού Φυσικοθεραπείας στο Μουσείο Ανατομίας και στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στην οδό Μικρας Ασίας 75, στην Αθήνα. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επισκέψεις οι σπουδαστές και σπουδάστριες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά παρασκευάσματα, σκελετικά, μυϊκά αλλά και από τα διάφορα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Στο σύνολο των εκθεμάτων υπήρχαν λεπτομερείςπαραστάσεις από το ερειστικό σύστημα αλλά και τις βασικές δομές της ανθρώπινης ανατομίας, σύμφωνα με την ύλη του μαθήματος: Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα του Α’ εξαμήνου. Τα εκθέματα, εκτός από την φυσιολογική ανατομία, περιλάμβαναν και περιπτώσεις παραλλαγών, ανωμαλιών και διαμαρτιών που προσφέρουν πλούσιες πληροφορίες για την λεπτότητα στην κατασκευή και την ευαίσθητη ισορροπία της υγείας του ανθρώπου. 

2023Β – “Βοηθός Φυσικοθεραπευτή” Α’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στο Hammam Shahrazad

Την Πέμπτη 16/11/2023 πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του Α’ εξαμήνου στην ειδικότητα του Βοηθού Φυσικοθεραπείας στο κέντρο παροχής υπηρεσιών ευεξίας, Hammam Shahrazad, στην οδό Πορίνου 12 στην Αθήνα. 

Κατά την επίσκεψη, οι εκπαιδευόμενες/-οι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τους χώρους της μάλαξης και του χαμάμ και να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται σε έναν τέτοιον επαγγελματικό χώρο. Η υπάλληλος που έκανε την περιήγηση, απόφοιτος και η ίδια ΙΕΚ στην ειδικότητα του Βοηθού Φυσικοθεραπείας, εξήγησε διεξοδικά τι πρέπει να προσέχουν, τόσο από την άποψη της διαρρύθμισης των εκάστοτε χώρων, όσο και από την άποψη της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου. 

Οι σπουδαστές και σπουδάστριες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να εκφράσουν απορίες, σχετικά με το επάγγελμα του Βοηθού Φυσικοθεραπείας ως υπαλλήλου σε παρόμοια επιχείρηση. Απαντήθηκαν ερωτήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις και τα προσόντα των εργαζόμενων, το μισθολογικό κομμάτι, τις πιθανότητες ανέλιξης και το λεπτό ζήτημα των επαγγελματικών ορίων, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών ευεξίας.

2023Β – “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” Γ’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία E-Grow

Στις 30/11/2023 οι εκπαιδευόμενες/-οι του τμήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ” πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία E-Grow.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους  να έρθουν σε επαφή με πραγματικές συνθήκες εργασίας , να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για το οποίο εκπαιδεύονται σε επαγγελματικό επίπεδο και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο WordPress ως επαγγελματικό εργαλείο.

Ακόμα τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν απορίες σχετικά με την σωστή χρήση των δεδομένων που έχουν στην διάθεση τους  για την υλοποίηση της ιστοσελίδας τους όπως και τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν πριν την δημιουργία της ιστοσελίδας τους κατά την διάρκεια και στην τελική μορφή της. 


2023Β – “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” Γ’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”

Στις 11/11/2023 οι εκπαιδευόμενες/-οι του τμήματος, στο πλάισιο του μαθήματος “ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (UNREAL EDITOR, HALF LIFE, DOOM EDITOR)” πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» στις δράσεις:

1) World of Robots

2) στον θόλο εικονικής πραγματικότητας 

Οι εκπαιδευόμενοι με αφορμή την εκπαιδευτική επίσκεψη ήρθαν σε επαφή με εργαλεία κατασκευής εικονικής πραγματικότητας και ΑΙ τεχνολογίες. Στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να δουν πως μπορούν να πραγματοποιήσουν γραφικά εικονικής πραγματικότητας και 3d διάστασης. 

2023Β – “Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής” Α’ Εξαμήνου – εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία Nail Station

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία Νail Station περιελάμβανε επίδειξη λειτουργίας εργαλείων μανικιούρ, αποστειρωτών, λιμών, στρας και παρουσίαση ημιμόνιμου, με χρήση τροχού και προετοιμασία νυχιού από την κα Elena Kefalotheodorou.