ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι κατόπιν σχετικών οδηγιών του ΥΠΑΙΘ, παλαιότεροι καταρτιζόμενοι, που ολοκλήρωσαν το Δ΄ Εξάμηνο κατάρτισης έως και το εαρινό εξάμηνο 2020Α, υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση και δεν την έχουν ολοκληρώσει, θα πρέπει να το έχουν κάνει, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη της πρακτικής σας, θα πρέπει να γίνει μέχρι την 1/6/22 ή τις 15/6/22 το αργότερο, είτε πρόκειται για 8ωρη, είτε για 6ωρη απασχόληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ΔΕΝ ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση όπως έχετε υποχρέωση, θα χαθεί η διετής φοίτησή σας στο ΙΕΚ, (δηλαδή, θα διαγραφούν και τα 4 εξάμηνα).

Επίσης όσοι δεν έχουν πάρει ΒΕΚ και έχουν εκκρεμότητα με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους (πχ Βιβλίο Πρακτικής κτλ), θα πρέπει να τα προσκομίσουν άμεσα στο ΙΕΚ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του ΒΕΚ τους και να μην χαθεί εξ ολοκλήρου η φοίτησή τους, σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία του ΥΠΑΙΘ.

Παρακαλείσθε άμεσα για τις ενέργειες σας.

Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση σας μπορείτε να επικοινωνείτε για περαιτέρω ενημέρωση με το ΔΙΕΚ Νίκαιας στα 2104253345 και στο ieknikaias1@gmail.com