ΔΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ _ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ Β_ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

Στις 05/05/2022 η Ειδικότητα Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» Β΄ εξαμήνου του ΔΙΕΚ Νίκαιας με την εκπαιδεύτρια τους Πτσή Ελισσάβετ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο ποδολογικό κέντρο της κας Καψάλη Ελένης “Ηeadtofoottherapy” στο πλαίσιο του μαθήματος «Απεικόνιση και Ανάλυση Βάδισης».

Οι καταρτιζόμενες του ΔΙΕΚ Νίκαιας αποκόμισαν  πολλά οφέλη από την εκπαιδευτική επίσκεψη καθώς εμβάνθυναν τις γνώσεις τους στο πρακτικό κομμάτι του μαθήματος της απεικόνισης και ανάλυσης βάδισης. Κατά τη επίσκεψη στο κέντρο ποδολογίας έγινε επίδειξη της ανάλυσης βάδισης και του πελματογράφου.

Σκοπός ήταν να κατανοήσουν τη χρήση του πελματογαφήματος καθώς και της ανάλυσης της βάδισης.Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε μέτρηση των πιέσεων που δέχονται τα πέλματα του ανθρώπου στατικά και δυναμικά. Η μέτρηση αυτή αναλύθηκε στην οθόνη του υπολογιστή μέσα από το πρόγραμμα που περιέχει το πελματογράφημα και δόθηκαν πληροφορίες για το αν κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή ορθοτικών πελμάτων στα παπούτσια.  Αναφερθήκαμε στη σημασία του πελματογραφήματος, σε ποιες παθήσεις του ποδιού αφορά η μέτρηση και τελικά σε τι βοηθά τον ασθενή το πελματογράφημα και η ανάλυση της βάδισης.

Το τμήμα της Ποδολογίας Β’ εξαμήνου του ΔΙΕΚ Νίκαιας και η εκπαιδευτικός του μαθήματος «Ανάλυση και Απεικόνιση Βάδισης» Πτση Ελισσάβετ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την κ. Καψάλη Ελένη για τη φιλοξενία που μας παρείχε καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η εκπαιδευτικός

Πτση Ελισσάβετ