2022Β – Τουριστικοί Συνοδοί Γ’ Εξαμήνου – Εκπ/κές Επισκέψεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους της Αθήνας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Στα πλαίσια του μαθήματος “Στοιχεία Ιστορίας” της ειδικότητας “Τουριστικός Συνοδός” οι καταρτιζόμενες/-οι με τον εκπαιδευτή του μαθήματος πραγματοποίησαν στις 27/11/2022 περιήγηση στην πόλη των Αθηνών, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικά αξιοθέατα. Η περιήγηση ξεκίνησε από τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού και συνεχίστηκε στην Ακρόπολη των Αθηνών, όπου και έγινε αναφορά στα χαρακτηριστικά των αρχ/κών χώρων που πλαισιώνουν την Ακρόπολη. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης δόθηκαν στοιχεία και πληροφορίες και για νεότερα μνημεία (Μνημείο Εβραίων, εβραϊκές συναγωγές, χριστιανικοί ναοί πέριξ της Ακρόπολης κ.α.) Τέλος η διαδρομή συνεχίστηκε προς την Πλάκα και το Μοναστηράκι, σημεία με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, και τελείωσε στην πλατεία Συντάγματος, όπου έγινε αναφορά στην προεδρική φρουρά και στην ιστορία της πόλης των Αθηνών.

Στις 11/12/2022 οι καταρτιζόμενες/-οι στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα της ιστορίας της πόλης, που κατά την αρχαιότητα γνώρισε μεγάλη ακμή τόσο ως εμπορικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου όσο και ως πολεμικός ναύσταθμος της αρχαίας Αθήνας.

Το είδος των εκθεμάτων, που προέρχονται κυρίως από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της αττικής παραλίας, και τα χρονικά όρια που καλύπτουν, από τη μυκηναϊκή έως και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι αντιπροσωπευτικά της ιδιομορφίας, της σύνθεσης του πληθυσμού και της ιστορίας του Πειραιά. Οι συλλογές του μουσείου αποτελούνται κυρίως από ευρήματα ανασκαφών ή τυχαία ευρήματα και από παραδόσεις αρχαιοτήτων, ενώ έχουν εμπλουτισθεί και με τις δωρεές ιδιωτικών συλλογών.

Οι καταρτιζίμενες /-οι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό των κυριότερων περιόδων της ελληνικής ιστορίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και να επικεντρωθούν στα κυρίαρχα πολιτιστικά χαρακτηριστικά στα οποία βασίζονται η προώθηση και η ανάδειξη των στοιχείων της «ελληνικότητας» (σημαντικοί ρυθμοί και τεχνοτροπίες ανά ιστορική περίοδο).

Με τη βοήθεια των αντικειμένων που εκτίθενται στο Μουσείο οι καταρτιζόμενες/-οι μπόρεσαν να κατανοήσουν τη σημασία του Πειραιά κατά την αρχαιότητα, αλλά και την δυναμική που έχει στη σύγχρονη εποχή το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.