Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στα Δημόσια ΙΕΚ (εκτός παράλληλου μηχανογραφικού)

Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σας ενημερώνουμε ότι ολοι οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων) που ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων (https://diek.it.minedu.gov.gr) από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τρίτη 12-09-2023 στις 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση μπορούν να κάνουν και όσοι έχουν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό και είτε δεν έχουν πετύχει καθόλου είτε είναι επιτυχόντες σε ειδικότητα που δεν ήταν η 1η τους προτίμηση.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να διαβάσετε για τα βήματα και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. μπορούν να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με υποβολή  αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, στα οποία λειτουργεί Γ΄ εξάμηνο στις εν λόγω ειδικότητες, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Ενημερώνουμε τέλος ότι τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα παραμείνουν κλειστά από 01/08 έως και 15/08.